Privacybeleid

Voor Poets is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Gelet op de aard van de dienstverlening van Poetsj, is het soms noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat u kennisneemt van dit privacy statement. Poetsj gaat zeer zorgvuldig om met gegevens van dienstverleners en haar cliënten/bezoekers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Poetsj houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Poetsj verwerkt persoonsgegevens bij het invullen van het contactformulier of bij het sturen van een email naar de vermelde adressen. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een zo optimale dienstverlening en worden alleen na uitdrukkelijke toestemming aan geselecteerde (zie partnerlijst) derden vertrekt.

Intrekken toestemming of uitschrijven

Als de bezoeker niet langer als geregistreerd lid (denk aan inschrijving nieuwsbrief) geregistreerd wenst te zijn, dan kan hij zijn toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar theo@poetsj.nl , of zich uitschrijven op de website. Overigens kan de bezoeker bij iedere mailing aangeven dat hij zich wil afmelden. Voor al deze aanpassingen kunt u ook een brief sturen aan het hieronder vermelde adres: Poetsj, Arnhemseweg 19, 3811 NN te Amersfoort.

Door de verwerkingstijd kan het maximaal vier weken duren voordat de intrekking of uitschrijving ook daadwerkelijk is geëffectueerd. De gegevens van de bezoeker worden na maximaal vier weken na de intrekking van de toestemming of na het uitschrijven verwijderd en geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor het opstellen van statistieken, rapportages en het nagaan van het surfgedrag van de bezoekers. Er is dan overigens geen sprake meer van persoonsgegevens, omdat het aan de hand van deze informatie niet meer mogelijk is om de bezoeker te identificeren.

Recht op inzage en correctie

De bezoekers van deze website kunnen een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die door poetsj.nl zijn verwerkt. Vervolgens kunt u Poetsj.nl verzoeken deze gegevens te corrigeren en/of uw persoonlijke profiel aan te passen. Voor al deze aanpassingen kunt u een email sturen aan: theo@poetsj.nl of een brief aan; Poetsj Arnhemseweg 19, 3811 NN te Amersfoort. Bij alle verdere vragen, opmerkingen of klachten kan de website bezoeker naar hiervoor vermelde adres een email of brief sturen.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De website van Poetsj maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden. Daarnaast wordt Google Analytics gebruikt om onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van Facebook en Twitter om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Beveiliging gegevens

Er wordt voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik gemaakt van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegeven

Poetsj en andere sites

Op de site kunt u een aantal links aan naar andere websites aantreffen. Poetsj kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Voordelen van Poetsj

Poetsj draagt bij aan het terugdringen van gaatjes en goede mondzorg
Poetsj helpt kinderen gezonde keuzes te maken
Poetsj laat gezonde kinderen beter leren en minder verzuimen
Poetsj verkleint de gezondheidsverschillen tussen kinderen
Poetsj verhoogt de ouder-betrokkenheid en verbindt school, ouder en kind
Poetsj geeft scholen de mogelijkheid om zich extra te profileren

Contact opnemen

Wil je meer weten, of heb je zelf een idee waarover je met ons van gedachten wilt wisselen? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons direct op 06 53 682 195.

Contactformulier