Wij zien sommige ouders niet, dat wordt lastig.

Wij hebben gezien dat met ons Poetsj-programma de ouderbetrokkenheid bij de school sterk toeneemt. De gezondheid van een kind is gelukkig voor de meeste ouders hun eerste prioriteit.